POLITYKA PLIKÓW COOKIESI.DEFINICJE

1.Administrator – PROMO-HOUSE S.C. T.ŁUKASIK W.ŁUKASIK , ul.Ułanów 21B , 31-450 Kraków
2.Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach
za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
3.Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony
internetowej Administratora.
4.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.

II.STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1.Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
2.Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej
optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
3.Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie,
dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych
preferencji Użytkownika.
4.Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń
Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5.Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b)Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia
z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III.SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze
swojej natury wymagają plików Cookies.
2.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
4.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej Administratora.